PERSONVERN
Vi tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for deg som bruker av våre nettsider og for deg som kunde. ellaandil.com har derfor utarbeidet denne
personvernerklæringen i henhold til Personopplysningsloven for behandling av personopplysninger, hvor krav til informasjonssikkerhet og internkontroll er ivaretatt.

Personopplysninger som lagres

Personopplysninger er alle former for data, informasjon og opplysninger som kan knyttes til og identifisere en person, for eksempel navn, fødselsnummer,
telefonnummer eller bilde. Mer informasjon om personvern finner du på www.datatilsynet.no. Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på ellaandil.com og i forbindelse med kjøp i nettbutikk og andre henvendelser til ellaandil.com. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. ella&il organisasjonsnummer: 913 224 078 er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes
ved spørsmål på personvern@ellaandil.com

Hvilke personopplysninger behandler vi
Når du skal handle noe i nettbutikken, må du i mange tilfeller oppgi følgende opplysninger:
• Navn
• Telefonnummer
• E-postadresse
• Kortinformasjon
• Leveringsadresse

Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres. I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:
• Kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare du har kjøpt og når du kjøpte dem
• Servicestatus, servicehistorikk, returer og reklamasjoner.

Dersom du har opprettet en brukerprofil på Nettstedet, kan du velge å logge deg inn med ditt brukernavn og passord når du skal handle på Nettstedet.
Ved opprettelse av en brukerprofil, krever vi at du oppgir følgende opplysninger:
• Personalia
• Postadresse
• Telefonnummer
• E-postadresse

Når du oppretter en profil, har du anledning til å krysse av for at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av dette nyhetsbrevet ved å benytte en link nederst i nyhetsbrevet som vil bli sendt pr. e-post. Dersom du velger å delta i en kampanje, brukerundersøkelse mv. vil dette kunne innebære at du oppgir ytterligere opplysninger, slik som kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. Deltakelse i denne typen undersøkelser er frivillig. Arkivering av personopplysninger Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og ellaandil.com sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Sikring av personopplysninger
ellaandil.com har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i
samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting. Du kan være trygg på at ellaandil.com lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

Markedsføring
Nyhetsbrev
Vi ønsker å kunne sende deg relevant informasjon om nyheter og tilbud som vi tror du kan ha interesse av, men dette er betinget av ditt samtykke. Samtykke gis ved
kjøp i nettbutikken eller når du melder deg på vårt nyhetsregister på nettsiden vår. Det er frivilling å samtykke til dette og du kan når som helst trekke tilbake samtykket
på følgende to måter:
• Melde deg av nyhetsbrev ved å benytte lenken oppgitt i eposten
• Sende epost til personvern@ellaandil.com, og opplyse om hvilke endringer du ønsker i forhold til ella&il`s sin behandling av dine persondata

De følgende personopplysninger lagres på deg når du registreres i vårt nyhetsbrevregister: navn, e-post, mobil, adresse. Navn og kontaktdetaljene dine gjør
at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger. Nyhetsbrevene inneholder tilbud og informasjon om nyheter som ella&il kommer
med. Dine opplysninger deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme og sende nyhetsbrev. Vi beholder dine opplysninger fram til du velger å
melde deg av vårt nyhetsregister.

Pålogging via sosiale medier
For å gjøre det mest mulig enkelt for deg å logge inn på våre sider, tilbyr vi pålogging via konto hos Google, Facebook eller Instagram. Merk at hvis du velger å benytte deg av pålogging via en av disse kontoene, vil personvernvilkårene for den aktuelle tjenesten gjelde for eventuell innsamling av personopplysninger eller bruk av informasjonskapsler mens du er innlogget.

Bruk av informasjonskapsler
Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser.
De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at
formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva
du har lagt i handlekurven. Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.
Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

Utlevering av varer
Vi samarbeider med Postnord og Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg.
Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

Betalingsløsninger
Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos Komplett er: IP-adresse, navn, adresse, e-post
og mobiltelefonnummer. Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Kortbetalinger
Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og
kreditering. Det er ikke mulig for ellaandil.com å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en
kortbetaling kan betalingsansvarlige hos elleandil.com finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som
har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet. Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort: Stripe. Betalings- og kortopplysninge blir kun brukt til å utføre en betaling.

Personopplysninger til tredjepart
ella&il vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine
data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for ellaandil.com. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil ellaandil.com bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Innsyn, retting og sletting
• Du har etter Personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og 28. Slik begjæring må sendes skriftlig til personvern@ellaandil.com eller til ella&il, Lysaker Brygge 29, 1366, Lysaker. Henvendelsen skal rettes til kundeservice.
• Dersom du mener det er registret feilaktig informasjon kan du be om retting eller sletting. Du har også rett til å klage til ella&il eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.
• I henhold til GDPR (General Data Protection Regulation) og retten til å bli slettet har du muligheten til å kreve at dine opplysninger hos ella&il blir
anonymiser . ella&il nonymiserer i så tilfelle registrerte personopplysninger
dersom formålet meld den enkelte behandlingen er oppfylt.

Rettigheter
Du har etter personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte
opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og
28. Slik begjæring må sendes skriftlig til personvern@ellaandil.com eller ella&il, Lysaker Brygge 29, 1366, Lysaker.

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende e-post: personvern@ellaandil.com

Postadresse:
ella&il

Lysaker Brygge 29

1366, Lysaker